De yips en oplossingsgerichte verbeelding

In mijn vorige bericht heb ik één en ander verteld over de putt yips in golf. De yips kunnen erg frustrerend zijn voor golfers en logischerwijs is op verschillende manieren geprobeerd om ze te bestrijden. Uit een tweetal onderzoeken is naar voren gekomen dat een oplossingsgerichte verbeeldingsaanpak, in ieder geval voor een aantal golfers met de yips, heeft geleid tot aanmerkelijke verbeteringen.

Allereerst behoeft de term verbeelding wat uitleg. Verbeelding is een mentale techniek waarbij een ervaring wordt gecreëerd die op dat moment niet plaatsvindt. Zoals de term al aangeeft kan men bijvoorbeeld in gedachten een situatie voor zich zien, maar verbeelding is meer dan dat. Het gaat niet alleen om het zien van de situatie, maar ook om het horen van de bijbehorende geluiden, het voelen van de objecten of bewegingen, het ruiken van de geuren en het ervaren van de emoties.

In de beschreven onderzoeken werd verbeelding op een oplossingsgerichte wijze ingezet. Bij deze aanpak gaat het er vooral om dat:

  • De aandacht wordt gericht op de oplossing (en dus niet op het probleem)
  • De situaties waarin het probleemgedrag zich niet voordoet staan centraal
  • Doelen worden geformuleerd op een manier waarbij men beschrijft wat men wel wil bereiken (en dus niet wat moet worden vermeden)

In een onderzoek bij een golfer met handicap lager dan vijf, die drie jaar last had van de yips, werden goede resultaten bereikt. Bij de voormeting had hij gemiddeld 9,2 yips per ronde van 18 holes. Een dag voor elk van de vijf rondes daarna doorliep hij een oplossingsgerichte verbeeldingssessie met de onderzoeker. In de rondes die volgden had hij gemiddeld nog maar 0,2 yips per ronde.

Dit bemoedigende resultaat leidde ertoe dat er twee jaar later een vergelijkbaar onderzoek werd gedaan met drie golfers die last hadden van de yips. Ze speelden allen al ruim 24 jaar golf, hadden maximaal handicap 6, speelden minimaal twee keer per week en gaven aan last te hebben van de yips. Tijdens de voormeting hadden de spelers tussen de 2 en de 6 yips per 9 holes. Deze spelers doorliepen, direct voorafgaand aan hun vijf daaropvolgende rondes, een oplossingsgerichte verbeeldingssessie met de onderzoeker. In deze rondes hadden de spelers tussen de 0 en de 2 yips per ronde.

In beide onderzoeken lieten de spelers een duidelijke vooruitgang zien. Deze onderzoeken kennen echter ook hun beperkingen.

  • Er waren slechts een klein aantal deelnemers
  • Er werd geen onderscheid gemaakt tussen de typen van yips
  • Het is onduidelijk of de verbetering later behouden bleef
  • Andere factoren, zoals aandacht van de onderzoekers of een lagere ervaren druk, zijn niet uit te sluiten als verklaring voor de verbetering

Om de werking van deze oplossingsgerichte verbeeldingsaanpak daadwerkelijk vast te stellen zal er meer onderzoek nodig zijn. Op basis van de uitkomsten tot nu toe kan in ieder geval worden gesteld dat de spelers die deel hebben genomen aan deze onderzoeken een duideljke verbetering lieten zien. Voor golfers die last hebben van de yips is de oplossingsgericht verbeeldingsaanpak in ieder geval het overwegen waard. Neem gerust contact op wanneer je hier meer over wilt weten.Bell, R.J., Thompson, C.L. (2007). Solution-Focused Guided Imagery for a Golfer Experiencing the Yips: A Case Study. Athletic Insight, 9(1), 52-66.

Bell, R.J., Skinner, C.H., Fisher, L.A. (2009). Decreasing Putting Yips in Accomplished Golfers via Solution-Focused Guided Imager: A Single-Subject Research Design. Journal of Applied Sport Psychology, 21(1), 1-14.


Mitchel Kevenaar Sportpsycholoog © 2021  |  Disclaimer  |  Algemene Voorwaarden  |  Powered by WordPress

Partners: Dutch Golf Performance Institute Grünberg Golf Academy Mariëtte de Groot PGA professional Mental Training & Coaching Centre Olympisch Netwerk Rotterdam Prestum.nl | Mentale training in sport Vereniging voor SportPsychologie in Nederland