Negatieve gedachten

Vandaag in de nieuwe Golf Weekly besteed ik aandacht aan negatieve gedachten. Bijvoorbeeld bij korte putts kunnen golfers de neiging hebben om zichzelf op een negatieve manier toe te spreken. Er zijn verschillende manieren om daarmee om te gaan. Lees hier de volledige instructie:

In Golf Weekly 28 onder meer:

-Mentale instructie: wat te doen als je steeds denkt ‘Deze put mag ik niet missen’?


Negatieve gedachten


Mitchel Kevenaar Sportpsycholoog © 2021  |  Disclaimer  |  Algemene Voorwaarden  |  Powered by WordPress

Partners: Dutch Golf Performance Institute Grünberg Golf Academy Mariëtte de Groot PGA professional Mental Training & Coaching Centre Olympisch Netwerk Rotterdam Prestum.nl | Mentale training in sport Vereniging voor SportPsychologie in Nederland